Topalka

Вредното влияние на мъглите върху нашето здраве

   Мъглите са опасни най-много за хората с вирусни инфекции и с дихателни заболявания, това заяви в своето изказване проф. Камен Плочев началник на Клиниката по инфекционни заболявания във ВМА.

 Заболяването идва и от там, че мъглата преставлява кондензирана пара, която се разстила близко до почвата,тоест на ниво където дишаме.

 Също около водните капчици се събират и други твърди прахообразни частици и вируси.

 

Последни новини