Могат ли птиците да летят в дъждовно време

   Когато вън вали проливен дъжд, могат ли птиците да летят.

  Дъждът опеделено влияе на летенето на птиците докато вали, но това определено влияе доста на иначе на красивия им точен полет, затова стига да няма някаква невероятна опасност и те избират да не го правят.

  Може да видим птици да летят на къси разстояния при лошо време, но повече предпочитат да стоят на едно място, до като вали .

 Дъждът затруднява летението..

 

Последни новини