На 12-ти октомври отбелязваме Денят на българските общини

   Датата е публикувана през 1882 година в Държавен вестник и е свързана със закона на общините и градското управление.

  От 1992 година с решение на третото общо събрание на Националното сдружение на общините, датата се отбелязва като Ден на българските общини и местното самоуправление.

  Общината е инструкция която работи в името и в интерес на гражданите.

  Една такава общита е в село Челопеч, която работи в добро взаймодеиствие с всички институции, вслушва се в гласа на гражданите, а това ще ни позволи да предоставяме все по-качествени социални услуги, да реализираме предстоящите важни поекти в различни сфери.

  

 

Последни новини