На 25-ти ноември почитаме паметта на Свети Кримент Охридски

   На 25-ти ноември почитаме паметта на Свети Климент Охридски,  един от последователите на Св.Св. Кирил и Методий Той е първият средновековен български учен и първият епископ проповядвал на старобългарски език.

  Основател е на Охридската книжовна школа.

  Предполага се Климент е българин роден в Югозападна Македония.

  Данните за живота му преди неговата дейност в България са оскъдни.

  Намерени за него са две гръдски житиета. Едно от тях е "Пространното житие" на Климинт от Теофилакт Охридски 1084- 1107 и в Краткото житие на Климент т..нар."Охридска легенда" от друг охридски  архиепископ Димитрий Хоматиан.също гръг.

 

Последни новини