На днешния ден 15-ти февруари излиза за първи път вестник "Стършел"

    На днешния ден 15-ти февруари 1946 година, запачва да излиза за първи път весник "Стършел".

  Сред ранните сътрудници на вестника са Димитър Чавдаров, Челкаш, Борис Ангелушев, Павел Вежинов, Богомил Райнов, Велери Петров, и Николо Мирчев.

  Сътрудници на вестника през годините са били още Иван Радоев и Радой Ралин.

Последни новини