На днешния ден Българската църква отдава почит на Св. Климент Охридски

   Днес на 25 ноември Българската  Православна църква отдава почит на Свети Климент Охридски.

  Той е средновековен учен,  първият епископ и преподавател на старобългарски език . Също основотел на Охринската книжовна школа.

  Приема се, че е един от равноапостолните просветители на  Свети Свети Кирил н Методий, а  когато се отправили двамата братя към Моравия взели със себе си и юношата Климинт .

  Ог това съдим заключението,че той се е родил в Солун или някъде в околностите.

 

Последни новини