Topalka

Свети Дух е празвика на село Бенково

  Свети Дух се празнува на 51 ден след Великден в деня след петдесетницата, винали в понеделник се почита Свети дух.

 Свети дух  е празникът на село Бенково.

 В красива местност до стария параклис е разположен параклис, изграден от Елаците мед АД, както и навес за празнество и курбан.

 

Последни новини