Надгробната могила в Тракийския и античен град Кабиле

  Проучването на надгробната могила, която е от южния некропол на Тракийския и античен град Кабиле продължава.

 Разкопките се правят от български и полски археолози по международен проект "Археологически интердисциплинарни проучвания".на надгробни могили по средното течение на река Тунджа.

 Проектът ще се приключи през 2020 година с издаването на публикация за направените проучвания.

 А през 2018 година по същия проект бяха предвидени първите две надгробни могили,разположени в землището на село Могила.

Там бяха разкрити гробове от римската епоха от втори и трети век и бяха открити интересни експонати с които историческия музей в Ямбол участва в изложбата " Българска археология 2018" в Националния археогически музей в София.

 

Последни новини