Огромен леден блок има вероятност да се откъсне от Антарктика

 Огромен леден блок, два пъти по-голям от Ню Йорг има вераятност да се откъсне ,всеки момент от Антарктика, това показват спътниковите снимки на НАСА.

 Става въпрос за шелфовия ледник Брънт в Антарктика, който е наблюдават от десителетия.

 Голяма пукнитина видима на изображението е нараснала значително през последните три десителетия и почти е обхванала целия леден шелф.

И друга пукнитина по вертикала ,наречена Хелоуинската ,скоро двете пукнитини ще се срещнат,което ще доведедо най-големия айсберг от шлефа.

 

Последни новини