Пещери в България

   Една от пещерите в нашата страна е Дяворското гърло, която се намира в Родопите, близо до село Триград.

  Входът на пещерата прилича на дяволска глава в чието гърло пада огромен водопад. Всъщност грохотните води на Триградската река образуват най- високия подземен водопад на Банкалския полуостров.

  На 400 метра от входа водите на реката се губят в сифон

 Интепесен е факта, че нищо пуснато във водите на тази пещера не излиза от изхода и а изчезва безследно.