При реализиране на извъредни задачи депутатите с бонус

   Депутатете си гласуваха допълнителни възнаграждения, при реализиране на допълнителни задачи, възложени  от Народното събрание, с решение на парламента, те могат да получат допърнитерно в размер от  25 процента  от основната си  месечна заплата.

  Така при брутна заплата от 4803 лева, се добавя още 1200 .

  Парламента прие също окончателно промените в правилника си за работа .

  За да бъде приет един закон в залата трябва да има най-малко 121 депутати.

 

Последни новини