При ремонт на британска магистрала е открита римска монета

  По време на реновационни строителни дейности на главна магистрала във Великобритания, бе открита рядка римска монета.

 Монетата е със лика на император Улпиус Корнелиус Лаелианус, който е управлявал  Рим около два месеца през 269 година сл.Хр.,преди да бъде убит.

 От едната страна на монетата е изсечен лика на Лаелианус носещ на главата си корона.

 Според експертите римските императори са обичали да секат монети със своя лик.Той е управлявал едва два месеца,но въпреки това време на управление е имал предостатъчно вреве за да сече монети.

 

Последни новини