Прожекциите на спектакала Царевград Търнов "звук и светлина" продължава

   Прожекциите на аудио-визуанея спектакъл Царевград-Търнов - звук и светлина на Царевград ще продължи и през август и септември.

  Иниациативата на Общинската туристическа агенция и Община Велико Търново се е окзала работеща и са взели решение за възстановяване на индивидуалните туристически посещения и помощ за ресторантьорския и хотелиерски бранш, засегнат най-силно от пандемията .

  Излъчванията на спектакала продържава и през всичси съботи и неделни вечери на август и септември.