Създаване на специализиран раздел за борба с COVID-19

   Вече е създаден специализиран раздел за ваксините,  за борба срещу коронавирусната инфекция в "Единен информационен портал".

  Той ще подпомага с информация медицинските специалисти и гражданите за различните ваксини срещу корона вируса.

  Моделът представлява достъпен формат с проверени данни от достоверни национални и междуналодни източници в това число всички важни новини, актуални научни публикации, отговори на най-често задавани въпроси за ваксината.

 

Последни новини