Село Върба община Видин едно безлюдно селище

   Село Върба община Видин се намира на няколко километри от Стара планина и на 0,5 км. от основният път свързващ град Белоградчик с пещерата Магура 

  Около селото в посока град Белоградчик се открива великолепна гледка към планинските ридове Ведерник, Венеца, Белоградчишките скали, пещерата Магура и град Белоградчик.

  През 1874 година в гората в близост до селото пада метеорит, от който има части и се съхраняват в музея на Будапеща и Лондон.

  През землището на селота минава малка рекичка ,приток на река Арчар. Около него има широколистни гори ,като дъб и бук.

  До 1970 година в селото са живеели около 100 жители , о в момента са само 10 

  Обработвамите земи са изоставени около селото 

Последни новини