След Ивановден се празнува Бабинден

   Бабинден е един от големите народни празници посветени на жините.

  На този ден традицията е бабата, която е бобувала на младата невеста да мине по къщите и окъпе бебетата или на по-големите да измие очите и да  намаже челото с мед и масло.

  Майката от своя страна полива на бабата за да си измие ръцете с вода и я дарява с кърпа и чорапи.

 А бабата закичва невестата с китка здравец, вързан с червен конец.

 

Последни новини