Света Петка е един от небесните покровители на българите

   Едно от малкото познати места свързани с живота на светицата е нейното скално жилище над град Трън.

  В скалният храм на Света Петка над град Трън има каменен хляб. Той досущ прилича на истинския. Върху него се палят свещи, а и много посетители оставят стотинки отгоре.

 Когато живяла светицата в пещера и тъкмо опекла питата, чува трапота на потерята  гонена заради християнската и вяра, мушнала се в скалата, а те пристигайки понечели да отчупят от питката и тя се вкаменила и до днес там стои вкаменена.

  Здрави и болни се молят на българската покровителка.

  Скалният храм Света Петка прави чудеса. Повелята гласи, че водата която се стича по един от сталактите в пащерата са от сълзите на светицата .Тя и до днес плаче за страданията на българите.

 

 

 

Последни новини