В Челопеч учениците от 1-ви до 4-ти клас се включиха в инициативи

  Чрез социалната медия съощиха, че учениците от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" през изминалата седмица се посветиха на толерантността и добротворчеството.

 Те се включиха в редица инициативи като "Ден на толерантността", "Ден на детето" и "Ден на християнското семейство".

Във връска със спазване на мерките за безопасност, всеки клас осъществи своя собствена инициатива под формата на творчески ателиета, уроци на открито, сценично -изпълнителна дейност, свързване на образователни презентации, постери,къщички и др.

 Идеята беше да се запазят българските традиции и обичаи в които се корени любовта към семейството чуство за пренадлежност и разбиране в отношенията със съученици и приятели.

 

Последни новини