Topalka

В Карлиево, Петрич и Църквище отвориха лекарски кабинети

  Идеята е да има лекарски кабинети на тези отдалечени села, е на самите жители, които живеят там.

 А община Златица с партньорство с предприятията в региона успя да реализира идеята.

 С помощта на община Златица бяха направена рекунструкция на помещения и пригодени за лекарски кабинети.

 В село Петрич кабинета ще бъде обслужван от Сали Уруч, който си е и живее там.

 А в Църквище кабинета ще се обслужва от медицинската сестра, която е част от екипа на медицински сестри,които обслужват училището. Търси се фелшер.

 В Карлиово ще работи Мария Николова, която е дългогодишен фелшер в техникума.

 

Последни новини