Завърши успешно проекът за изграждане на зони в Антон

   Община Антон информира жителите на селото, че вече е приключило изпълнението на проека, а именно "Изграждане на зони за отдих село Антон" област Софийска, който е финансиран по национална кампания за чиста околна среда -2021 година на тема "Обичам природата."

  Целта на проекта е да бъде подобрен облика на селищната зона, като се осигури подходяща среда за социални контакти с подчертано естетическо въздейдтвие върху местното население и гости на селото.

 

Последни новини