Златишкият проход най-късата връзка между Северна и Южна България

   Златишкият проход -Кашана е планински проход между Етртрополската планина на запад и Златишко- Тетевенскака планинаа с дължина на прохода 24 километри .

  Надморска височина на Кашана е 1385 метра и една от най-късите връзки свързващи Северната и Южната част от странат ни.

  Проходът е съществувал  още по време на Римската империя, като е бил използван за важна търговска връзка между Мизия и Тракия.

  По време на Втората световна война е имал важно значение и за веонната защита на държавата ни.

  Построеното тунелно съоръжение в края на 70-ти и началота на 80-те години на миналия век и е изоставено понеже не е подходяща за тежкотоварни автомобили.